Doelse Koggen

Studie - Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Tijdens baggerwerken aan het Deurganckdok in Doel bij Antwerpen, werden twee middeleeuwse handelsschepen opgegraven. Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed vroeg aan Sien om een haalbaarheidsstudie te maken voor een museum over deze Doelse Koggen.
De studie definieerde de grote lijnen van de interpretatie: Wat is het globale verhaal (Hansa-verbond, middeleeuwse handelsroutes, scheepstechnische evoluties…) en wat is het lokale verhaal (wat kwam de Kogge in Antwerpen precies doen en hoe is hij gezonken)? Wat zijn de voorwaarden waaraan het museumgebouw moet voldoen om deze unieke schepen tentoon te stellen? Welke iconografie bestaat er om het lokaal verhaal te brengen? En in welke stad wordt het Kogge museum best ingepland?