Projecten

Sien creëert en realiseert cultuur-toeristische projecten: tijdelijke en permanente tentoonstellingen, outdoor projecten en interpretatie parcours. Meestal museaal, soms toeristisch en af en toe evenementieel. Vanaf het concept tot… waar u maar wil: de museografie, de iconografie, de scenografie, de realisatie, de communicatie, het openingsevenement, …