Supermarkt Europa

Design & Build - Centrum voor Agrarische Geschiedenis – Den Haag en Brussel

De tentoonstelling Supermarkt Europa werd opgezet naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het Verdrag van Rome. Het thema van de tentoonstelling was 50 jaar Europees Landbouwbeleid en de tentoonstelling werd geconcipieerd als een… Europese supermarkt. 50 producten in de rekken vertelden de evolutie van landbouw en voeding tijdens de voorbije halve eeuw en hoe het Europese beleid hierin een rol speelde. Op de verpakking was de productinfo vervangen door historische info. De communicatie werd gevoerd in de grafische stijl van de pop art. Sien ontwierp deze reizende tentoonstelling in opdracht van het ministerie van Landbouw in Vlaanderen en Nederland en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis.

Foto: Luc Roemendael