Converting Sacred Spaces

Projectmanagement - Stad Leuven - België, Nederland, Frankrijk, Ierland en Engeland

Het Europese project Converting Sacred Spaces had als doel bedreigd religieus erfgoed - in casu belangrijke kloosters - te vrijwaren van verval door herbestemming. Vijf landen namen aan het project deel: het museum Catharijneconvent in Utrecht, Fountains Abbey in Ripon, het Presentation Sisters Convent in Cork, vijf sites in Noord-Frankrijk en de Abdij van Park in Leuven. De vijf landen zetten samen een rondreizende tentoonstelling op over deze problematiek, organiseerden een aantal studiedagen en schreven een inspirerend boek. Het project werd gesteund door het Interreg IIIB programma van de Europese Unie. Sien stond in voor de volledige coördinatie van het project, in opdracht van de stad Leuven.