Abdij van Park

Design & Build - Abdij van Park - Leuven

Sien maakte de Haalbaarheidsstudie en het Masterplan voor de herbestemming van de Abdij van Park in Leuven tot nationaal Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur. De haalbaarheidsstudie onderzocht het concept en de positionering van het museum; schetste de gevolgen van de architecturale ingrepen en berekende de kostprijs van de gehele herbestemming. In het Masterplan werden ook de grote lijnen uitgezet voor de herbestemming van de Tiendschuur, molen, poorten, koetshuis en paviljoenen. Ook de ontsluiting, de band met de natuursite en de zachte recreatie werden in het masterplan in kaart gebracht. Sien transformeerde tot slot het Locutorium tot een bezoekerscentrum en realiseerde een outdoor interpretatiepad met audiogids.

Foto: ACT en Jo Exelmans