4000 jaar Vietnam

Design & Build - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Brussel, Wenen

Sien tekende in opdracht van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis de scenografie van de tijdelijke tentoonstelling Vietnam - 4000 jaar kunst en cultuur. Water speelt bij de Vietnamezen een essentiële rol. In hun religie, hun economie, hun landbouw, hun geschiedenis. Ook in onze scenografie speelde water een essentiële rol. De hele middenruimte werd ermee gevuld. Een scenografie geïnspireerd op een cultureel-antropologisch gegeven. Onze invulling van de « Know-How to Show ».