Oostende Oosteroever

Studie - Herita - Oostende

In het Masterplan Oostende Oosteroever brengt Sien de interpretatie en het ontwerp voor de ontsluiting van het militair, maritiem en natuurlijk erfgoed van deze site in kaart. Het projectgebied loopt van de Vaargeul van Oostende tot het Militair domein en behelst oa. het bunkerpark Halve Maan, de batterij Hundius en het Fort Napoleon. De fase van de masterplanning is opgeleverd. In de volgende jaren zal Sien samen met Herita werken aan de realisatie van het masterplan. Sien is eveneens verantwoordelijk voor de communicatie en de promotie van het projectgebied.